HomeМузыкаRelated VideosMore From: 3voor12

Akwasi - Dorst (Live op Into The Great Wide Open 2014)

482 ratings | 139226 views
http://3voor12.vpro.nl/ Akwasi - Dorst (Live op Into The Great Wide Open 2014)
Category: Музыка
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (21)
Michael Anspach (2 years ago)
dit is zo goed he !! ik had echt een slechte week maar dit maakt echt alles weer goed alles klopt gewoon !!
sascha wauters (2 years ago)
geweldig!!!!!!!
echt een TOP!!!! nummertje heerlijk krijg er dorst van
jewel wrick (3 years ago)
Black  holden caulfield with the hat lol
jewel wrick (3 years ago)
blow meeeee
Ramses Schuijt (3 years ago)
Uuuuhm,strandtent........../
so ho (3 years ago)
Zandzeebar
Cleo Kerkhof (3 years ago)
Man. Dit funkt hard. Wat is Akwasi leuk zo. Gerson sowieso.  En wie is die jongeman op rechts????
it starts with you! (3 years ago)
+Cleo Kerkhof Rob Dekay Hamenka, hij is een zware koning.
it starts with you! (3 years ago)
+Cleo Kerkhof Rob Dekay Hamenka, hij is een zware koning.
Esteban (3 years ago)
Dat is Rob Dekay
MST (3 years ago)
Sowieso Cleo, Akwasi geeft door het hele land heen kleine optredens. Is erg goedkoop en zeker aan te raden haha. De gast rechts is Rob Dekay, hij speelt en zingt samen met Akwasi en heeft ook een eigen nummer op het album.
re rer (3 years ago)
crackcocaaiiinnneeee!!!!
Frank Tielemans (3 years ago)
geniaal
Flo (3 years ago)
Hondeluleeee
Flo (3 years ago)
Hondelullen
Sounds like Sluykie (3 years ago)
Wats je probleem?
Hildemarije4 (4 years ago)
Hahaha dit wordt mijn lied! Big up
Pim v Heeek (4 years ago)
Geweldig nummer, vooral op deze manier uitgevoerd. Ondertussen nog even ouwehoeren, maar wel uitstekende kwaliteit blijven leveren. Toppers!
kaashuid (4 years ago)
Daarom is drank zo slecht nog niet.
loessloess (4 years ago)
Wat een heerlijk nummer! Weekendgevoel op de maandag.

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.